Skip to content

Duhovna obnova

Korizmena duhovna obnova za roditelje i odgojitelje

U četvrtak, 21.3. u popodnevnim satima, održana je duhovna obnova za roditelje i djelatnike vrtića. Na početku duhovne obnove, s. Silvana Fužinato je održala predavanje o Sari i Hagari, ženama Staroga Zavjeta i analizirala njihov odnos te ga prenijela u današanje odnose. Nakon kratke kateheze don Anton Šuljić je predvodio euharistijsko slavlje, a nakon mise je uslijedila ispovijed za one koji su željeli, kako bi se pripremili za naš najveći blagdan- Uskrs.   Odgojiteljica,  Andreja Pribanić  

Korizmena duhovna obnova

Korizmena duhovna obnova za roditelje i odgojiteljice

U Vrtiću je organizirana duhovna obnova za roditelje i odgojiteljice na temu Korizma vrijeme priprave za naš najveći blagdan – Uskrs. Duhovnu obnovu je vodio vlč. Antun Štefan. Odazvalo se dvadesetak roditelja i odgojiteljica.