13. prosinca, u svakoj su skupini vrijedne dječje ruke sadile žito. Nakon legende o sv. Luciji, djevojci “zvjezdanih očiju”, djeci je ispričana i tradicija sadnje žita toga dana. Nakon spontanih dječjih molitava i ozračja ushićenja zbog skorašnjeg slavlja Božića, sadili smo žito predano i s velikom pažnjom kako bi se svako zrno primilo i urodilo.

Vaša s. Marija Pia

Odgovori