KONCEPT I OBILJEŽJA
Montessori pedagogija je nikla u krilu Crkve i u svojim je temeljima religiozna. Maria Montessori kaže: Dijete je u prvomu razdoblju svojega života tako ovisno o Bogu kao što njegovo tijelo potpuno ovisi o prirodnim zakonima koji ga oblikuju. Odlučujuća osoba u ovoj pedagogiji nije odgojitelj koji „čuva“ dijete, nego novo dijete koje u sebi nosi načelo razvitka i koje Maria Montessori naziva ocem čovječanstva. Odgajati prema montessori načelima znači pomagati životu i odgajati za život: Pomozi mi da to učinim sam!

 

PEDAGOGIJA KOJA POLAZI OD DJETETA
U središtu je dijete, sa svojim posve individualnim pretpostavkama i zanimanjem za učenje, a ne gradivo koje bi ono trebalo usvojiti. Odgojiteljice svakom pojedinom djetetu nude pribor primjeren njihovu razvojnom stupnju.

 

POTICAJNO OKRUŽENJE ZA UČENJE

Posebna svojstva okruženja, uređenoga prema montessori načelima podržavaju razvoj djece, bude njihovu znatiželju i omogućuju duboku koncentraciju. Pribor je dostupan, smješten na otvorenim policama, raspoređen po stručnim područjima i prema stupnju složenosti. Načinjen je tako da djetetu omogućuje samostalnu provjeru ispravnosti rješenja.
U stručna područja ubrajamo vježbe iz svakodnevnoga života. One pomažu djetetu da stekne neovisnost uvježbavajući obrasce pokreta koji su potrebni za različite aktivnosti (npr. čišćenje cipela, glačanje rublja, aranžiranje cvijeća).

Pribor za razvoj osjetila služi za shvaćanje i uređivanje okruženja (razlikovanje veličina, boja, oblika, strukture materijala, težine, zvukova, mirisa, okusa i topline).

Pomoću pribora za matematiku dijete doživljava matematiku kao načelo reda, a pribor za jezik ga uvodi u dimenziju komunikacije.

 

UČENJE ZAJEDNO S DRUGIMA I UČENJE OD DRUGIH U DOBNO MJEŠOVITIM SKUPINAMA
U dobno mješovitim skupinama djeca s lakoćom uče jedna od drugih. Na raspolaganju im stoji uvijek samo po jedan primjerak određenoga didaktičkog pribora, radi poticanja socijalizacijskih procesa u skupini. Dijete promatra drugu djecu i samo dolazi do važnih spoznaja. Djeca tu uče razgovarati, pokazivati i objašnjavati jedni drugima. Time pojačavaju i ubrzavaju proces učenja. Dječji vrtić postaje mjesto susreta, života i učenja.

 

SLOBODAN RAD
Dijete samo određuje mjesto, sadržaj, društveni oblik (samo ili s drugima), trajanje i brzinu svoje aktivnosti. Ono uči raščlaniti svoj posao, sastaviti potreban pribor, pripraviti i ponovno pospremiti mjesto na kojemu će učiti. Na taj način dijete razrađuje radne tehnike i strategije učenja.

 

KOZMIČKI ODGOJ
Kozmički odgoj objašnjava temeljne veze između živih i neživih stvari našega svijeta. Djeca stječu spoznaje o postanku svemira, života na Zemlji i čovjeka, promatraju prirodu i vrše pokuse. Pribor za kozmički odgoj je u punom smislu ključ za shvaćanje svijeta, jer omogućuje djeci da svoja pitanja smjeste u širi kontekst.

 

error: