Program

Programi: 

 • 10 satni redovni program
 • Programom katoličkog vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi
 • Program predškole (provodi se u sklopu redovnog programa)
 • Montessori program

Kraći programi:

 • Engleski jezik
 • Ritmika i ples
 • Sportski program
 • Glazbeni tečaj

Programima potičemo:

 • socio – emocionalni razvoj
 • spoznajni razvoj
 • razvoj govora i jezika
 • duhovni razvoj
 • senzo-motorni razvoj

 

CILJ:

Promicanje cjelovitog razvoja djeteta u skladu s njegovim mogućnostima i sposobnostima osposobljavajući ga za otkrivanje i oblikovanje života u odnosu na sebe, drugoga i Boga.

 

ZADAĆE:

 • Zadovoljavati biološke potrebe djeteta
 • Odgoj za ljudske i kršćanske vrjednote
 • Promicanje stvaralačkih osobina djeteta
 • Ostvarenje samostalnosti i kompetencija
 • Osigurati kvalitetu življenja, razvijajući temeljne odrednice čovječnosti: ljubav, istinu i dobrotu
 • Odgoj za odgovorno ponašanje
 • Kvalitetan odnos s drugima, posebice drugačijima

 

PROGRAM KATOLIČKOG VJERSKOG ODGOJA

Cilj:

Senzibilizirati dijete za njegovu duhovnu dimenziju kao potrebu koja ga čini osjetljivim za otkrivanje, primanje i oblikovanje njegova života u odnosu prema sebi, drugomu te na poseban način prema Bogu.

Zadaće:

 • Pomoći djetetu da raste u povjerenju u samoga sebe razvijajući tako svoju osobnost
 • Zadovoljiti djetetovu potrebu za pripadanjem i ljubavlju te na temelju tog iskustva upućivati ga na odnos, susret i autentično približavanje Bogu
 • Odgajati dijete za odgovorno ponašanje u svijetu koji ga okružuje
 • Pobuđivati dječje čuđenje i divljenje te iskrenu i duboku radost prema Bogu Stvoritelju
 • Razvijanje osjećaja povjerenja, zahvalnosti, darivanja, suosjećanja i suradnje s bližnjima
 • Osigurati djetetu kvalitetu življenja, razvijajući temeljne i bitne odrednice čovjekova bitka; ljepotu, istinu i dobrotu
 • Pomoći djetetu u uspostavljanju autentičnih odnosa s drugima koji su različiti
 • Omogućiti djetetu da igrom doživljava i upoznaje temeljne poruke Evanđelja

 

ZAŠTO VJERSKI ODGOJ?

 • Dijete je spontano, otvoreno transcendentnome i religioznosti
 • Dijete ima sposobnost čuđenja i divljenja
 • Mašta, intuicija, znatiželja i spontanost omogućuju stvaranje autentičnog odnosa s Bogom
 • Pravo djeteta na slobodu misli, savjesti i vjere
 • Potreba za cjelovitim odgojem

KAKO?
Igrajući se i prožimajući duhovnu dimenziju kroz sve djelatnosti koje se u vrtiću provode (pisana riječ, glazba, likovni izričaj, scenski prikaz, pokret…)

KADA?

 • Situacijski –  spontano i nepredviđeno kada prati potrebe i osjećaje djeteta
 • Planski i predviđeno slijedeći liturgijsko vrijeme i blagdane

GDJE?
U vrtiću kao cjelodnevni program

TKO?
Odgojitelji u vjeri u cjelodnevnim programima
Osim opće ljudskih vrijednosti koje u vrtiću njegujemo, obitelji koji traže, korijene odgojnog djelovanja u katoličkoj vjeri mogu računati na našu potporu

error: