Osnivač vrtića Sunčev sjaj – Nazaret je Družba Milosrdnih sestara sv. Križa sa sjedištem u Đakovu.

O DRUŽBI

Družba Milosrdnih sestara Svetoga Križa (SCSC) jest Družba papinskog prava koja pripada Trećem samostanskom redu sv. Franje Asiškoga.

Družba je nastala u burnim vremenima društvenih i političkih previranja u Europi sredinom 19 stoljeća u Švicarskoj. Osnovao ju je o. Teodozije Florentini, kapucin, zajedno s bl. Marijom Terezijom Scherer.

Danas Družba broji oko 4 000 članica aktivnih na svim kontinentima.

DOLAZAK SESTARA U HRVATSKU

Na molbu biskupa J. J. Strossmayera, 7. lipnja 1868. godine, u Hrvatsku je došlo nekoliko sestara. U Đakovu su, prema biskupovoj želji, nakon učenja jezika, preuzele odgoj u četverorazrednoj pučkoj školi, ženskoj preparandiji, te su njegovale bolesnike u biskupskom vlastelinstvu.

Tako je Đakovo postalo središte Hrvatske provincije Milosrdnih sestara sv. Križa.

Osim u Hrvatskoj, sestre ove provincije djeluju u Crnoj Gori, na Kosovu, u Srbiji i zapadnoj Europi, kao i u misijama u Brazilu.

PASTORAL SESTARA

U okviru bolnica i staračkih domova, sestre djeluju kao medicinsko osoblje, dok sestre koje su u mirovini djeluju kao duhovna pomoć bolesnicima i starcima.

U školama sestre djeluju kao vjeroučiteljice, stručne suradnice i profesorice.

U Đakovu i zagrebu djeluju sestre u vlastitim predškolskim ustanovama gdje radeći po Montessori programu, uključujući religiozni odgoj, integriraju djecu s teškoćama u razvoju, te holističkim pristupom rade s djecom od jasličke dobi do polaska u školu.

U radu s mladima sestre djeluju na župama, u Domu mladih Betanija kroz duhovne obnove za mlade, organiziraju ljetne škole, djeluju kao duhovne asistentice franjevačke mladeži, te sudjeluju na raznim susretima mladih.

Potaknute potrebama vremena otvaraju nove djelatnosti , te 1996. otvaraju Dom duhovne pomoći namijenjen majkama, udovicama, ženama i drugim osobama. Na preporuku Svete Crkve sestre se počinju zauzimati na području trgovine ljudima gdje žele osvijestiti dostojanstvo žene. Zadnjih nekoliko godina na Velim Lošinju sestre djeluju u pastoralu turista organizirajući duhovno rekreacijske programe u kući Betanija.

error: