Objava rezultata upisa

Objava rezultata natječaja za upis djece u pedagošku godinu 2020./2021.

Na temelju člana 12. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Sunčev sjaj – Nazaret, Podružnica Zagreb voditeljica Podružnice nakon provedenog natječaja objavljuje:

REZULTATE NATJEČAJA ZA UPIS DJECE U 2020./2021. PEDAGOŠKU GODINU

Pravo na upis u DJEČJI VRTIĆ SUNČEV SJAJ – NAZARET, PODRUŽNICA ZAGREB ostvaruju:

 1. NIKŠA ĐUKIĆ
 2. MARKO ŠUK
 3. TONKA LUKIN
 4. OLIVER KORDIĆ
 5. MAGDALENA RIBARIĆ
 6. AUGUSTINA HLADIKA
 7. KLARA ANKON
 8. LEONA LONČAREC
 9. MATEJ PRPIĆ
 10. EVA BERGOVEC
 11. PETRA KLARA PETRUŠIĆ
 12. MAKSIMILIJAN NARANČA
 13. LUCIJA VUKŠIĆ
 14. LOTA VRGOČ
 15. LOTA ŠTIVIČIĆ

LISTA PREDNOSTI ZA UPIS DJECE U PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021. DV SUNČEV SJAJ – NAZARET, PODRUŽNICA ZAGREB

Ako se oslobode mjesta u odgojno-obrazovnim skupinama i kad budu ostvareni ostali uvjeti upisa:

 1. LUKA MESAROŠ
 2. LEON ŠUŠKOVIĆ
 3. MIHAEL JURKOVIĆ
 4. NADIA JURKOVIĆ

Objavljeno na oglasnoj ploči i web stranici Vrtića dana 05.06.2020. god.

Temeljem člana 13. Pravilnika o upisu djece, korisnik usluga nezadovoljan rješenjem ima pravo prigovora Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Sunčev sjaj – Nazaret u roku od 15 dana od oglašavanja rezultata na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića.

Objava rezultata natječaja dostupna je i u pdf formatu ovdje.