Kutak za roditelje

Budući da roditelji daju djeci život, onu imaju vrlo tešku obavezu da ih odgajaju, i zato ih treba priznati kao prve i povlaštene odgojitelje svoje djece. Odgojna uloga roditelja takve je važnosti, da se teško može nečim drugim zamijeniti. Na njima je da stvore takvu sredinu-prožetu ljubavlju i odanošću prema Bogu i ljudima-koja će pogodovati punom osobnom i društvenom razvoju djece, obitelj je stoga prva škola onih društvenih kreposti koje su potrebne svakom društvu. Posebno u kršćanskoj obitelji, koja je obogaćena milošću i zadatkom sakramenta ženidbe, treba odgajati djecu od najranije mladosti po vjeri, koja su primila na krštenju, da Bog spoznaju i štuju, a bližnjega da ljube. U obitelji djece stječu prvo iskustvo o zdravoj ljudskoj zajednici i o Crkvi; po njoj, napokon, postupno ulaze u ljudsku zajednicu i u Božji narod. Neka roditelji ozbiljno svate kako prva krščanska obitelj ima važno značenje za život i napredak naroda.

(Drugi vatikanski sabor u Deklaraciji o kršćanskom odgoju)

Misija katoličkih vrtića pa i našeg je autentična usmjerenost na bližnjeg u ozračju svakodnevne djelotvorne ljubavi na svim razinama te budući da je prošla pedagoška godina završila u ozračju važnosti autentičnog svjedočenja vrijednosti, posebice one duhovne naravi, ova nas uvodi u nastavak s izazovom pojačanog razvoja socijalnih kompetencija.  Stoga smo definirali zadaće na slijedeći  način;

  1. Stvaranje uvjeta i situacija u kojima dijete sebe doživljava kao vrijednu i dragocjenu osobu te otkriva i razvija svoje osobne kompetencije poštujući drugoga oko sebe.
  2. Jačati socijalne vještine svih sudionika procesa koje u vrtićkom okruženju pridonose boljem inter-personalnim odnosima i kvalitetom odgojno-obrazovne prakse, slijedeći svoju vrijednosnu vrtićku orijentaciju.
  3. Vrednovati svoj rad s aspekta planiranja procesa, razine praktičnei konačnog zadatka – cjelovitog razvoja djeteta.

Nudimo Vam nekoliko prezentacije na tu temu koje smo skinuli sa interneta.

error: