Dokumenti

Za redovni vrtić

Ovdje možete pronaći dokumentaciju za prijavu za inicijalni razgovor, upis te sufinanciranje.

UPUTE ZA POSTUPANJE: COVID-19

Ovdje možete pronaći upute za rad vrtića, protokol postupanja prilikom dolaska i odlaska djeteta u vrtić (važno za roditelje) te preporuke za rad s djecom rane i predškolske dobi.